s l i d e s l i s t

 ----------------------------------

« Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος » του gustav moreau

« Δίας και Σεμέλη » του gustav moreau

« Νεκρός Ποιητής Γεννημένος από Κένταυρο » του gustav moreau

« Έξοδος από τον Χορό των Μεταμφιεσμένων » του jean-leon gerome

« Λεπτομέρεια από τη Σαπφώ » του gustav moreau

« sojan » του james cauthorn

« the weird of the white wolf » του michael whelan

« comics journal » του michael t. gilbert

« new worlds n0 1 » του r.a. wilkin (1946)

« hawkmoon war-game » του frank brunner

« byzantium endures » της jill riches

« an alien heat » του bob habberfield

« phoenix in obsidian » του bob habberfield

« pawn of chaos » του chris moeller

« tales of the white wolf » του brom

« the crystal and the amulet » του james cauthorn

« the transformation of miss mavis ming » της jill riches

« the revenge of the rose » του robert gould

« the swords trilogy » του ken barr

« the warhound and the world’s pain » αγνωστου, πιθανως της jill ritches

« the land leviathan » του melvyn

« the bull and the spear » του rod mathews

« the hollow lands » του bob habberfield

« lord of the spiders » αγνωστου, πιθανως της jill riches

« new worlds 10 » του jim cauthorn

« the jade man’s eyes » του jim cauthorn

« fantasy tales #1 » του jim pitts

« my experiences in the third world war » αγνωστου,πιθανως της jill riches

« the savoy book » αγνωστου, πιθανως της jill riches

« the quest for tanelorn » του bob habberfield

« the sword of the dawn » του bob habberfield

« count brass » του bob habberfield

« the chinese agent » του peter tybus

« the steel tsar » του melvyn

« the vanishing tower » του melvyn

« the russian intelligence » του harry dathwaite

« before armageddon » αγνωστου, πιθανως της jill riches

« the sailor on the seas of fate » του melvyn

« the end of all songs » του bob habberfield

« the oak and the ram » του melvyn

« the sword and the stallion » του melvyn

« stormbringer » του p. craig russell

« the roads between the worlds » του brom

« breakfast in the ruins » αγνωστου

« lambda 1 » του j. petagno

« queens of deliria » αγνωστου

« time of the hawklords » αγνωστου

« the new nature of the catastrophe » του mark reeve

« the dragon in the sword » του robert gould

« stormbringer companion » των dan & david day

« the brothel in rosenstrasse » αγνωστου, πιθανως του gustav moreau

« stealer of souls companion » των dan & david day

« the final programme » του malcolm dean

« black sword companion » των dan & david day

« lunching with the antichrist » του phil hale

« stormbringer » του michael whelan

« the golden barge » του john pound

« novi miri » του malcolm dean

« yragael urm » του philippe druillet

« the jewel in the skull » του james cauthorn

« the opium general » του mark harrison

« elric to the end of time » του chris achilleos

« stormbringer » του howard chaykin

« jerusalem commands » του andrew hirniak

« the bane of the black sword » του michael whelan

« the warhound and the world’s pain » της rowena

« the runestaff » του bob habberfield

« new worlds #191 » του malcolm dean

« elric at the end of time » του rodney mathews

« the warlord of the air » του patrick woodroffe

« england invaded » της jill riches

« white wolf companion » του steve purcell

« the champion of garathorm » του bob habberfield

« elric of melnibone » αγνωστου

« sf stories from new worlds #8 » του bob habberfield

« the winds of limbo » του bob habberfield

« la nuit » του philippe druillet

« the black corridor » του bob habberfield

« the jewel in the skull » του bob habberfield

« the eternal champion » του bob habberfield

« elric » του p. craig russell

« stormbringer » του frank brunner

« epic » του p. craig russell

« legends from the end of time » της jill riches

« the shores of death » αγνωστου

« the traps of time » του adrian chesterman

« the condition of muzak » του bill sanderson

« elric » του p. craig russell

« the dreaming city » του p.craig russell

« the return to melnibone » του philippe druillet

« the swords of heaven, the flowers of hell » του howard chaykin

« elric wargame » της nishiuye

« the tanelorn archives » του steve leialoha

« wizardry and wild romance » του les edwards

« new worlds » του miro

« the city of the autumn stars » του geoff taylor

« the fortress of pearl » του geoff taylor

« the adventures of una persson & catherine cornelius in the 20th century » του melvyn

« law and chaos » της wendy pinni

« st. george & the dragon » του gustav moreau